Formulare tipizate

[ribbon toplink=”true”]Formulare tipizate folosite de Primarie[/ribbon]

– [ Model 2006 ITL – 001] Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (descarca)

– [Model 2006 ITL – 003] Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (descarca)

– [Model 2006 ITL – 005] Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor Persoane fizice / persoane juridice (descarca)

– [Model 2006 ITL – 007] Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă (descarca)

– [Anexa 8 Model 2006 ITL – 008] Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, persoane fizice (descarca)

– [Model 2006 ITL – 010] Declaratie fiscala pentru pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice (descarca)

– [Model 2006 ITL – 011] Declaratie fiscala pentru pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice (descarca)

– [Model 2006 ITL 013] Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (descarca)

– [Model 2006 ITL 014] Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (descarca)

– [Model 2006 ITL 015] Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, persoane juridice (descarca)

– [Model ITL2010-104] Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri (descarca)

– [Anexa nr. 2 Model 2009 ITL 027] Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (descarca)

– [Anexa nr. 36 Model 2009 ITL 061] Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă (descarca)

– [Anexa nr. 38 Model 2000 ITL 063] Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări (descarca)

– [Anexa nr. 40 Model 2009 ITL 065] Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu (descarca)

Lasă un răspuns