Turismul

Dacă la începuturi de istorie, aurul a fost bogăţia acestor locuri, în mileniul trei aşteaptă să fie deschisă o alta „mină de aur”, cu un „zăcământ” inepuizabil: turismul.

Pensiunea Casa aurarului
Pensiunea Casa aurarului

Accesul către localităţile componente şi chiar către cătune din comuna Buceş, este acum mai uşor prin faptul că mai multe drumuri au fost modernizate.

Dacă la începuturi de istorie, aurul a fost bogăţia acestor locuri, în mileniul trei aşteaptă să fie deschisă o alta „mină de aur”, cu un „zăcământ” inepuizabil: turismul.
Accesul către localităţile componente şi chiar către cătune din comuna Buceş, este acum mai uşor prin faptul că mai multe drumuri au fost modernizate.

• Tranzitul turistic este facilitat de aşezarea localităţii de-a lungul principalei artere de circulaţie DN 74.

• Turismul itinerant – cu valenţe culturale – este motivat de valoarea estetică şi emoţională a obiectivelor aflate pe teritoriul comunei (monumente istorice, de arhitectură, artă populară, etnografie, folclor, monumente ale naturii).

• Turismul de recreere şi odihnă. Se poate practica în zonă sub forma turismului la sfârşit de săptămână, în special pe valea Crişului Alb, pe Muntele Găina sau spre alte zone care în acest moment nu sunt puse în valoare la poalele Vâlcanului, la izvoarele Crişului Alb.
O categorie specială de turism se practică în satul Stănija, unde Ioan Cătălina, căutator de aur autorizat, însoţeşte şi iniţiază grupuri de turişti în expediţii de căutare a aurului în albia râurilor. Veţi găsi aceasta ca pe o experienţă cu adevărat unică. Este o oportunitate pe care nu trebuie să o pierzi (ultimul cautator de aur).

• Turismul sportiv. Şi acest gen de turism oferă satisfacţii prin multitudinea de posibilităţi de recreere: drumeţii montane, alpinism, speologie, sporturi extreme, vânătoare şi pescuit.
Pe lângă alpinism, relieful comunei este propice practicării şi altor sporturi din categoria celor considerate “extreme”. În acest context se poate practica cicloturismul montan şi se pot efectua coborâri în viteză cu bicicletele de pe pantele munţilor. Tot atât de bine pot fi făcute zboruri cu parapantele de pe culmile muntoase.
• Sport extrem. Pe teritoriul comunei Buceş dar şi al altor localităţi învecinate pot fi organizate competiţii off-road pe drumuri forestiere şi de folosinţă agricolă – drumuri de care şi căruţe. Un posibil traseu ar putea fi chiar cel ce porneşte din zona Cotoncu şi se continuă spre Muntele Brădişor – Grohaş – Tarniţa – Almaşu Mare, pe teritoriul judeţului Alba, – Fericeaua – Dealul Ungurului – Stănija. Astfel de trasee sunt recomandate şi posesorilor de motociclete. Chiar dacă nu sunt organizate competiţii sportive de anduranţă, asemenea trasee merită a fi străbătute pentru că turiştii vor avea posibilitatea să întâlnească o lume arhaică, vor găsi adăpost în case rustice, în sălaşuri sau la stâne de oi, vor face degustări de mâncăruri tradiţionale şi pot cunoaste unele îndeletniciri ale locuitorilor din zonele mai izolate.

Brădișor

CENTRUL LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ BUCEȘ

Centrul Local de Informare Turistică - Buceș

Informații turistice, ghidaj, materiale de prezentare

Acces la pagina web a Centrului Local de Informare Turistică