Agricultura

Agricultura

STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR
Teren arabil – 474 ha(3,6% din suprafaţa agricolă)
Păşuni – 5022 ha (41,94% la sută din suprafaţa agricolă)
Fâneţe – 1228 ha (9,21% la sută din suprafaţa agricola).
  5022 ha  
  41,94%  
    1228 ha
    9,21%
474 ha    
3.6%    
Teren arabil Păşuni Fâneţe

 

CULTURI:
Ovăz – 20 ha
Porumb – 150 ha
Cartofi – 140 ha
Legume – 81 ha
Lucernă – 64 ha
Trifoi – 35 ha
Sfeclă – 20 ha
      160 ha        
     150 ha          
               
               
         81 ha      
           64ha    
             35 ha  
   20 ha            20 ha
               
               
  Ovăz  Porumb Cartofi Legume Lucernă Trifoi Sfeclă

Zootehnia

După 1990 este evidentă o scădere a efectivelor de animale.

În anul 2003
la nivelul comunei existau:

Bovine – 1298 din care
vaci şi bivoliţe – 509 capete
boi şi bivoli – 238 capete
Porcine -919 capete
Ovine – 3999 capete
Caprine – 309 capete
Cabaline – 52 capete
Iepuri – 148 capete
Păsări – 7747 capete
Familii albine – 950
            7747  
     1959          
 1592              
   670            
               950
           148    
       84        
         33      
        .      
Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline Iepuri Păsări Albine

 Producţii anuale:

 • Producţia de lapte de vacă – 2950 l/cap de bovină
 • Producţia de lapte de oaie – 388 hl
 • Producţia de ouă – 540.000 buc
 • Producţia de miere de albine – 14,250 tone

STÂNE DE OI
Localnici îşi ţin oile de regulă în turme ale satului. Comuna fiind răsfirată şi având mari suprafeţe cu păşuni, s-au amenajat mai multe stâne.

 • În satul Stănija stâna se află pe păşunea Tisa.
 • În satul Tarniţa sunt două stâne: păşunea de pe versantul Ludu şi pe păşunea de la Porcurea.
 • La Grohoţele stâna este amplsată pe păşunea Dealu Mare.
 • La Dupăpiatră în locul numit Albești

Pe lângă utilitatea economică, aceste stâne pot constitui un potenţial turistic. La stâne pot face drumeţii iar turiştii pot fi serviţi cu mâncăruri specifice la lumina focurilor de tabără: balmoş, urdă, caş, brânză, zer, lapte proaspat muls, miel la proţap, ba chiar şi o tuică „întoarsă” (adică distilată de două ori). Şi cine a obosit, poate dormi în cojoc ciobanesc (bunda), în colibă sau sub cerul liber.

Utilaje agricole si mijloace de transport

 • Tractoare – 48
 • Motocositori – 76
 • Pluguri pentru tractoare – 5
 • Pluguri cu tracţiune animală – 344
 • Grape cu tracţiune animală – 321
 • Semănători cu tracţiune animală – 25
 • Batoze pentru cereale păioase -5
 • Remorci pentru tractoare – 6
 • Care şi carute- 358
 • Autovehicule pentru transport marfă (până la 1,5 tone) – 19
 • Autovehicule pentru transport marfă ( peste 1,5 tone) – 7