Informații publice oferite din oficiu

ACHIZIȚII PUBLICE

În acest spațiu sunt publicate documentele ce reflectă activitatea de achiziții publice din cadrul primăriei comunei BUCEȘ.

Documente de achiziție publică:

Programul anual de achiziții publice / Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de sub sau peste 5000 de euro /