MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Ședința Ordinară a Consiliului Local din 25.03.2022

Hotărarea nr. 10 privind însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului public și prival al Comunei Buceș pentru anul 2021 Hotărârea nr. 11 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile proprietarilor şisau deţinătorilor legali ai comunei Buceș Hotărârea nr. 12 privind aprobarea participării Comunei Buceș la „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi” Hotărârea […]

Sedința Consiliului Local din data de 10.02.2022

HCL nr. 9 privind aprobarea achiziției de servicii juridice HCL nr. 8 privind stadiul înscrierilor în Reg. Agricol HCL nr. 7 privind acordare mandat AGA ADI AQUA PREST HCL nr. 6 privind aprobarea planului de Achiziții Publice pe anul 2022 HCL nr. 5 privind aprobarea bugetului local al Comunei Buceș pe anul 2022

Hotărâri Consiliu din 28.01.2022

HCL nr. 4 privind aprobarea excedentului bugetar din anul 2021 în anul 2022 HCL nr. 3 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar a anului 2021 din excedentul bugetului local la sfârșitul anului bugetar 2020 HCL nr. 2 planul de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul […]