Localizare

Comuna Buceş este o unitate administrativ-teritorială situată în partea de N-E a judeţului Hunedoara, la limita acestuia cu judeţul Alba. Este localizată la poalele de S-E ale Munţilor Bihor, care fac parte din Carpaţii Occidentali (Munţii Apuseni).
Se învecinează în N şi N-E cu comunele Ciuruleasa, Almaşul Mare şi oraşul Zlatna din judeţul Alba, în S cu comuna Balşa, în S-V cu comunele Crişcior şi Bucureşci, în V cu comuna Ribiţa, în nord cu municipiul Brad, iar în N-V cu comuna Blăjeni.

Localităţi componente:

 • BUCEŞ – centrul comună
 • Buceș-Vulcan (cu cătunele Delureni și Vale)
 • Dupăpiatră (cu cătunele: Corniţel şi Şerbaia)
 • Grohoțele (cu cătunele Grohoțele Sat și Grohoțelele de Sus)
 • Mihăilen
 • Stănija (cu cătunele: Măgura şi Cîinele)
 • Tarniţa (cu cătunele Brădinești, Valea Porcului, Puiești și Valea Tarniței)

Altitudine

 • Altitudinea medie la care se află satele comunei este de 300 m
 • Satul centru de comună – Buceş – are o altitudine de 450 m
 • Cota cea mai înaltă este dată de vârful Muntelui Vâlcan – 1263m

Suprafata

Comuna se întinde pe o suprafaţă de aproape 123 kmp. Aceasta reprezintă 5,8% din suprafaţa judeţului Hunedoara. Ca întindere, este considerată o comună de mărime mijlocie.

Accesul spre localitate este facilitat de o şosea asfaltată inclusă în categoria drumurilor naţionale: DN 74 Brad – Abrud. Acest drum face legătura direct sau prin intermediul altor şosele cu oraşele ori municipiile Câmpeni, Ştei, Oradea, Arad, Lugoj, Timişoara, Zlatna, Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Bucureşti, Turda, Cluj Napoca.

Comunicatii

REŢEAUA DE DRUMURI (și lungimea pe teritoriul comunei):

 • DN74: Brad-Abrud 15 km
 • DJ 742A : Buceş – Tarniţa – Izvorul Ampoiului (jud. Alba) 16,5 km
 • DJ 705D: Buceş – Stănija şi mai departe cu localităţile Boiu – Geoagiu – Orastie
 • DC8C: legătura Mihăileni – Valea Artanului
 • DC 13A : legătura cu satul Grohoţele
 • DC 13B: legătura cu satele După Piatră – Corniţel – Şerbaia
 • DC13F: Legătura Tarnița – cătunul Brădinești
 • DC14A: legătura Stănija – Cătunul Măgura
 • DC14C: legătura Stănija – Cătunul Tăuț
 • DC14E: legătura Tarnița – cătunul Porcurea
 • DC14I: legătura Măgura – Vîrfu Măgurii
 • DC 12: legătura din DN 74 spre Blăjeni
 • DAF Tarnița – Valea Ludului
 • DAF Tarnița – Grohaș
 • DAF Stănija – Valea Tisei
 • DAF Stănija – Valea Mărginii
 • DAF Stănija – Valea Săritorii
 • DAF Buceș – Frăteasa
Drum modernizat

Drum modernizat

Existenţa acestor drumuri asigură accesul spre toate localităţile din componenţa localităţii Buceş, oferind populaţiei posibilitatea de deplasare cu mijloace proprii sau cu autobuze în interiorul sau exteriorul acesteia.

Distante:

Satul centru de comună, Buceş, se află aproape la jumătatea distanţei dintre municipiul Brad şi oraşul Abrud (20 km).

 • Buceş – Deva (reşedinţa judeţului Hunedoara) – 59 km
 • Buceş – Bucureşti (pe şosea, via Deva) –  457 km
 • Buceş – Bucureşti (pe şosea, via Abrud – Alba Iulia) – 433 km.

CEA MAI APROPIATĂ STAŢIE DE CALE FERATĂ: Brad – 19 km.

 • La Buceş se poate ajunge numai cu mijloace auto, pe şoseaua sau pe drumurile amintite.

AEROPORTURI APROPIATE: Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Timişoara sau Bucureşti.

COMUNICATII TELEFONICE:

 • În prezent sunt racordate la reţeaua de telefonie fixă (Romtelecom) toate satele, existând aproximativ 300 de abonaţi.
 • În mai multe zone ale comunei se poate recepţiona semnal pentru telefonia mobilă.

INTERNET: populaţia şi instituţiile locale sunt conectate la internet prin reţeaua Romtelecom şi reţelele de telefonie mobilă.

POŞTA:
• Comuna dispune de un oficiu poştal la Buceş, care oferă toate serviciile specifice: coletărie, mesagerie, mandate, telegrame, scrisori şi altele.