Consultare Publică Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei de acces tonaj privind stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 12,0 tone pe drumurile publice din intravilanul si extravilanul satelor comunei BUCEȘ aflate în administrarea și în domeniul public al comunei BUCEȘ

Consultare publică Proiect de Hotărâre nr. 14

Proiect de Hotărâre și Regulament

Posted in Proiecte de Hotărâri ale CL.