Proiectul strategic POSDRU/183/5.1/S/151480

Proiect în curs de implementare

banner_mic5

mergi la
Contextul proiectului / Obiectivele proiectului / Activitățile proiectului / Grupul țintă / Servicii oferite


Contextul proiectului

Proiectul este destinat persoanelor din fostele zone industrializate din mediul urban și zone limitrofe prin implementarea unor soluții durabile de reintegrare socială/profesională și asistență în vederea începerii unei activități independente sau pentru începerea unei afaceri.
Ne adresăm tinerilor, femeilor, persoanelor care au rămas fără locuri de muncă în urma restructurărilor și disponibilizărilor uriașe, cu sau fără plăți compensatorii, din zona fostă industrializată Brad (județul Hunedoara, regiunea Vest) și localitățile adiacente acesteia (până la 50 de kilometri).

Obiectivul general al proiectului

Integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive din zone foste industrializate, prin participarea la programe de formare profesională, prin cursuri de instruire antreprenorială și furnizarea de sprijin pentru crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Servicii integrate de informare, consiliere în carieră, dezvoltare personală si plasare în muncă.
 • Formarea profesională în ocupațiile de Tâmplar universal, Îngrijitor copii si bătrâni la domiciliu și Operator pe calculator electronic și rețele.
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și promovarea afacerilor durabile, prin cursul de „Cum să fii antreprenor de succes”, (cu atenție acordată femeilor) finalizată cu competiția “Bursa afacerilor durabile” și acordarea a 34 de premii a 5.000 lei / fiecare.
 • Realizarea și activarea paginii web a proiectului și a rețelei de colaborare pentru plasarea în muncă, diseminare de informații și realizare de parteneriate pentru ocupare.


top

Activitățile proiectului

A.1. Managementul proiectului
A.2. Achiziții publice
A.3. Activități de promovare, informare și diseminare proiect
– realizarea unei conferințe de presă inițială și conferințe de promovare
– elaborare și tipărire materiale și promovare în mass media și în mediul on line
– realizarea evenimentelor de diseminare a rezultatelor
A.4. Campanie de informare privind măsurile de ocupare în muncă
– campanie de informare multiregionala in zone foste industrializate in mediul urban si rural (pana la 50 km distanta), fosta zona industrializata Brad (reg. Vest) privind cursurile de formare profesională si oportunităților de dezvoltare de afaceri prin materiale informative (brosuri, pliante, afise) si prin informare directa si constientizarea beneficiilor asupra focus-group-urilor
–  întâlniri cu tema „Sprijin pentru locuitorii din fostele zone industrializate” privind oportunitățile de formare profesională și de ocupare pentru 100 persoane
– identificarea si recrutarea grupurilor țintă și invitarea lor prin publicitate si spoturi radio, pentru completarea „Formularelor de inscriere”
A.5. Selecția, implicarea și menținerea în proiect
– selectia a 150 persoane domiciliate în mediul urban, inclusiv în zonele limitrofe acestora, printre care șomeri de lungă durată (100 persoane din care 25 SLD tineri si persoane inactive plus 50 din zone foste industrializate) cu atenție acordată femeilor și tinerilor
– permanenta legatură cu grupurile țintă și informarea lor corectă și la timp
– activități activ-participative de gestionare, implicare si mentinere in proiect a grupului țintă
A.6. Servicii integrate de consiliere psihologică și de mediere în muncă
– consiliere psihologică individualizată pentru 150 persoane, pentru creșterea respectului și a încrederii față de sine, consiliere profesională și consiliere de grup pentru obiective comune
– amenajarea și dotarea unui „Punct de informare și documentare pe piața muncii” în folosul beneficiarilor
– instruire activă pentru 150 de persoane, în tehnici de căutare a unui loc de muncă, folosindu-se instrumente specifice
– medierea în munca inclusiv electronică prin informare directă privind oportunitățile de ocupare locale/ regionale pentru asigurarea mobilitatii ocupationale, sectoriale, geografice și consultarea de materiale aflate la Punctul de informare si documentare” inclusiv mediere electronica
– contactarea angajatorilor și acompaniere pentru ocupare în muncă
– participarea actorilor sociali la măsuri de ocupare prin Rețea activă de mediere
– evaluare psihologică și aptitudinală a 150 persoane și recomandarea programelor de formare profesională in acord cu profilul aptitudinal si domeniile de interes ale economiei locale/ regionale.
A.7. Formare profesională în ocupații adecvate economiei locale / regionale
– furnizorii acreditați în formare profesională vor realiza cursurile în ocupațiile: tâmplar universal ( 32 pers., 2 serii cu durata de 720 ore, 1/ 3 teorie, 2/ 3 practica, nivel II calificare), îngrijitor copii și bătrâni la domiciliu ( 32 pers., 2 serii, 360 ore, nivel I de calificare)
– formare profesională în domeniul „Operator pe calculator electronic și rețele”, preponderent, interactiv, practică 70%,  compus din 5 module cu durata de 150 ore, pentru 36 persoane în 2 serii
– acordarea de subvenții pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor
A.8. Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale
– curs de formare profesională „Cum sa fii antreprenor de succes”, 82 ore teorie și practică cu module, noțiuni de legislație, TIC în afaceri, noțiuni de marketing, planul de afaceri, pentru 50 persoane / 2 serii, finalizat cu certificat de absolvire
– asistență și consultanță în elaborarea propriului plan de afaceri de către participanți
– competiția ”Bursa afacerilor durabile” lansată în rândul participanților, ca mecanism de înființare a unei afaceri independente și a valorificării cunoștințelor achiziționate
– selectarea unui număr de 40 proiecte (20 proiecte/serie) de planuri de dezvoltare de afaceri și acordarea de premii egale castigatorilor
A.9. Rețea de colaborare
– realizarea unui website ca platformă de informare și rețea de mediere pe piața a muncii între agenții economici non agricoli și actorii sociali
A.10. Evaluarea finală a rezultatelor proiectului
– evaluarea satisfacției beneficiarilor, care se va realiza prin aplicarea de chestionare
– realizarea unui „Buletin informativ al proiectului”
– organizare unei „Conferințe de presă” finală.


Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este format din 150 de persoane din zona Cugir din regiunea Centru și zona Brad din regiunea Vest, și localitățile adiacente acestora (până la 50 de kilometri):

 • Șomeri de lungă durată: 75 persoane,
 • Șomeri de lungă durată tineri: 25 persoane,
 • Persoane inactive: 50 persoane.

top

Servicii oferite

Servicii oferite gratuit și beneficii

Formare profesională în ocupații adecvate economice locale / regionale

 • Lucrător în tâmplărie
 • Îngrijitor bătrâni la domiciliu
 • Operator introducere și validare date (subvenție 962 lei/persoană, transport și masă)

Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale

 • Sprijin în înființarea unor activități independente
 • Competiția «Bursa afacerilor durabile» (40 de premii în bani a 5.000 lei fiecare)

Servicii integrate de consiliere psihologică și mediere în muncă

 • Instruire activă în tehnici de găsire a unui loc de muncă
 • Rețea online de colaborare în căutarea unui loc de muncă

Parteneriat

SOLICITANT: ASOCIAȚIA MONTANA MOȚILOR

PARTENER: PRIMĂRIA COMUNEI BUCEȘ

top

Vezi și website-ul proiectului >>>