Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

* Documente ce urmează să intre în dezbatere publică și apoi în vor fi supuse aprobării Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Hotărâri adoptate de Consiliului Local

Hotararea Consiliului Local, nr.3/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.3/2019, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol, pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Hotararea Consiliului Local, nr.2/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.2/2019, privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buceț, județul Hunedoara.

Hotararea Consiliului Local, nr.1/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.1/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buceș, aflat în subordinea Consiliului Local Buceș

Minuta și procese verbale de ședință

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Membrii Consilului Local

legislatura 2016 – 2020

BRĂDEAN Ioan
BRĂDEAN Ioan
CIOCAN Petrișor
CIOCAN Petrișor
FLORINCA CIOFLICĂ Ionel
FLORINCA CIOFLICĂ Ionel
GAVRILĂ Florin Lucian
GAVRILĂ Florin Lucian
Igreț Ioan Gelu - Viceprimarul comunei Buceș
IGREȚ Ioan Gelu
MARC Avram Ioan
MARC Avram Ioan
ONICIU Avram
ONICIU Avram
PRECUP Ileana
PRECUP Ileana
PUTUCA Loghin
PUTUCA Loghin
SIMINA Ioan Cristian
SIMINA Ioan Cristian
VLAD Ioan
VLAD Ioan

Declarați de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Raportul anual de activitate al membrilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

CONSILIUL LOCAL