Persoana relatii cu publicul

Persoana desemnată pentru relațiile cu publicul și cu presa
HĂRĂGUȘ Mariana Simona

telefon +40 254 684 442
tel/fax +4 0254 684 338

e-mail: primariabuces@gmail.com

Programul de lucru cu publicul:
Luni, marti, joi 8 – 14
Miercuri 8 – 17,30
Vineri 8 – 13