Publicatie casatorie 21.05.2019

Antet Primaria Buceș

P U B L I C A Ţ I E

       Astazi 21.05.2019 a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui BUFALINI MAURIZIO, fiul lui BUFALINI LUIGI si al lui COLTORTI MAFALDA nascut la data de 30 MAI 1959, in CESENA, ITALIA, cu resedinta in comuna BUCEŞ, sat STĂNIJA, nr. 162, judet HUNEDOARA si a d-nei PRECUP IRINA – DELIA, fiica lui PRECUP IOAN – TRAIAN si a lui PRECUP AURICA nascuta la data de 28 MARTIE 1979, in MUN. BRAD, judet HUNEDOARA cu domiciliul in comuna BUCEŞ, sat STĂNIJA, nr. 162, judetul HUNEDOARA.

In temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opozitia la casatorie se face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunturi publice, Publicații de căsătorie, Stare civilă.