Anunt important despre plata impozitelor pe 2019

 • În vederea actualizării bazei de date la Registrul Agricol și la Compartimentul Impozite și Taxe, vă rugăm să vă prezentați la Primăria comunei Buceș cu actele de proprietate (Titlul de proprietate, Proces verbal de punere în posesie, Contract de Vânzare-Cumpărare, extras CF și orice act care dovedește dreptul de proprietate asupra terenurilor, clădirilor și altor bunuri).
 • Plata impozitelor și taxelor la Primăria Buceș se face începând cu data de 15.01.2019,
  între orele 08:30 – 16:00, de luni până vineri
  în ultima zi din lună între orele 08:30 – 10:00
 • Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, teren și impozitul pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice și juridice pentru anul 2019 pînă la data de 31.03.2019, se acordă bonificație de 10%.
 • Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri și pe mijloacele de transport atât persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice se plătesc anual în 2 rate egale, până la data de 31 martie 2019 și respectiv până la data de 30 septembrie 2019 inclusiv.
 • Impozitul pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019.

Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de inspector, clasa I grad profesional principal, in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului.

Proces Verbal privind rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de inspector, clasa I grad profesional principal, in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului.

Rezultatele selectarii de dosare la concursul de ocupare a functiei de Inspector clasa I, grad profesional, principal, din data de 20.12.2018

In conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare: „După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept”. Contestațiile se depun la sediul Primariei Buces, Str.principala nr.79, jud.Hunedoara.
Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.

Organizare concurs pentru ocuparea postului de Inspector clasa I, grad principal

Primăria comunei Buceș, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector clasa I, grad principal din cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului.

Condițiile de desfășurare ale concursului sunt:

a. dosarul de înscriere se depune până la data de 10.12.2018, ora 15:00

b. selecția dosarelor în data de 14.12.2018, ora 12:00

c. proba scrisă va avea loc în data de 20.12.2018, ora 10:00

Condițiile de participare la concurs sunt:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

b) curs care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări în domeniul: urbanism și amenajarea teritoriului

c) vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani

d)să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, pentru ocuparea unei funcții publice.

Concursul se va desfășura la sediul instituției.

Bibliografia se află la sediul Primăriei comunei Buceș și pe site-ul Primăriei comunei Buceș.

Primar
Achim Mărcuș Traian

Carieră – posturi scoase la concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BUCES

Nr. 1044 din 24.07.2018

ANUNŢ

Primăria comunei Buces, judetul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie de referent de specialitate , clasa II, grad profesional superior din cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului .

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

a. dosarul de înscriere se depune până la data de 20.08.2018,ora 15,00;

b. selectia dosarelor în data de 23.08.2018 , ora 12

c. proba scrisă va avea loc în data de 30.08.2018, ora 10

Condiţiile de participare la concurs sunt:

 1. studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma , curs care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari in domeniul : urbanism si amenajarea teritoriului ;
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

 3. să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicată, pentru ocuparea unei funcţii publice.

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei.

Bibliografia se afla afisata la sediul Primariei comunei Buces si pe site-ul Primariei comunei Buces. 

PRIMAR

Achim Marcus Traian

Dezbatere publica privind Proiectul de buget al Comunei Buces pentru anul 2017

Proiectul de buget al comunei Buceș pentru anul 2017, supus dezbaterii publice

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi,  10.03.2017  s-a initiat de catre primarul comunei Buces, dl. Achim Marcus Traian

PROIECTUL  DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BUCES PE ANUL 2017

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Buces până la data de 24.03.2017, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Buces, la compartimentul Secretar comuna, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR

ACHIM Marcus Traian

Documentele bugetului pot fi consultate și de aici

Dezbatere publica

Primaria comunei Buces
sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara , ROMANIA
telefoane +40 254 684 328 sau tel/fax +4 0254 684 338
e-mail: primariabuces@clicknet.ro

[ribbon toplink=”true”]SUBIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE[/ribbon]

Dezbaterea publica a Regulamentului Serviciului de Salubrizare
pentru judetul Hunedoara

Primaria comunei Buces a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Hunedoara care urmeaza a fi adoptat, ca urmare a implementarii Sistemului de Management Intergrat al Deseurilor in judetul Hunedoara.

Regulamentul poate fi consultat (aici), sau la sediul Primariei comunei Buces, nr. 79, jud. Hunedoara ori pe site-ul www.adideseurihd.ro

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20.07.2015 – 31.082015

Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:primariabuces@clicknet.ro pana la data de 31.07.2015 sau pot inregistra adresele scrise la sediul Primariei Buces din sat Buces, nr.79, jud. Hunedoara.

Data 20.07.2015

Primarul comunei Buces
ACHIM-MARCUS Traian

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se referă la dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor īn județul Hunedoara.
Populația județului este de aproximativ 457.662 locuitori (īn 2011), respectiv 24,8% din populația regiunii de vest și 2,23% din populația totală a țării. Aproximativ 75% din populație locuiește īn mediul urban, īn timp ce restul de 25% locuiește īn mediul rural. Județul Hunedoara are o suprafață totală de 7.063 km2 și se īnvecinează cu județul Gorj la sud, cu județele Arad, Timiș și Caraș Severin la vest și cu județele Alba și Vālcea la est. Pe teritoriul județului Hunedoara se află 7 municipii, 7 orașe și 55 de comune.
Proiectul vizează rezolvarea problemelor ecologice și operaționale semnificative asociate generării și gestionării deșeurilor, precum și dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul județului, care să īmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor. Sistemul propus cuprinde toate elementele gestionării deșeurilor, de la prevenire și colectare pānă la eliminare şi este adaptat nevoilor județului, fiind identificat drept cel mai rentabil și accesibil pentru locuitorii județului.

Obiectivele specifice vizate de sistemul propus cuprind:
• Prevenirea generării deșeurilor prin promovarea compostării individuale și printr-o mai bună informare a populației;
• Creșterea ratei de conectare la serviciile de salubrizare īn zonele rurale, pentru a ajunge la 100%, gradul actual fiind de 90% (īn ceea ce privește colectarea organizată)
• Respectarea Directivelor privind depozitarea și ambalarea, precum și a Directivei privind emisiile industriale, a Directivei-cadru privind deșeurile, a Directivelor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și a legislației romānești īn vigoare, prin implementarea colectării selective și construirea și operarea instalației de sortare și a instalației de tratare a deșeurilor biodegradabile;
• Reducerea globală a eliminării deșeurilor īn cadrul depozitului;
• Protecția mediului īnconjurător și a sănătății publice prin operarea unui depozit conform pentru deșeuri și īnchiderea depozitelor neconforme existente;
• Consolidarea capacităților județului Hunedoara īn ceea ce privește gestionarea deșeurilor, precum și implementarea și monitorizarea lucrărilor de gestionare a deșeurilor.
• O mai bună informare a cetățenilor īn ceea ce privește beneficiile care rezultă din implementarea proiectului, precum și nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora privind colectarea și gestionarea deșeurilor.
Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor īn judeţul Hunedoara presupune următoarele lucrări:
• Dezvoltarea unei facilităţi centrale de gestionare a deşeurilor īn Bārcea Mare, inclusiv:
– depozit conform nou;
– instalaţie de tratare mecanică şi biologică;
– instalaţie de sortare
• Dezovoltarea unei instalaţii de sortare şi a unei instalaţii de transfer īn:
-Petroşani
• Inchiderea a 9 depozite urbane neconforme:
-Aninoasa;
-Uroi Rapoltu Mare
-Orăştie
-Deva
-Haţeg
-Calan
-Petrila
-Hunedoara
-Lupeni

Depozitele ce vor fi gestionate de sistem vor include:

o Deşeuri menajere de la populaţie
o Deşeuri menajere de pe străzi, din parcuri şi deşeuri biodegradabile din pieţe;
o Deşeuri din instituţii şi industriale, similare cu deşeurile menajere.
Proiectul are ca scop īmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor din județul Hunedoara, care este afectat de practicile actuale īn materie de gestionare a deșeurilor. Mai exact, proiectul propus vizează, printre altele:
• Reducerea impactului provocat de sistemul actual de eliminare a deșeurilor asupra mediului īnconjurător. Acest impact se referă la poluarea apelor de suprafață și subterane prin levigat și emisia de biogaz, care este un gaz de seră. Reducerea se va realiza prin eliminarea de deșeuri tratate, īn locul deșeurilor mixte netratate.
• Creșterea gradului de utilizare a materialelor din deșeuri și protejarea resurselor naturale (īn special a resurselor minerale – impact global)
• Reducerea cantității de deșeuri care ajung la depozitul pentru deșeuri, mărind astfel durata de viață a depozitului și oferind posibilitatea de a utiliza terenurile libere īn scopuri mai valoroase decāt eliminarea deșeurilor
• Reducerea zonelor inestetice, a mirosurilor neplăcute, a paraziților și a altor riscuri de sănătate asociate practicilor actuale īn materie de gestionare a deșeurilor
• Permiterea accesului la serviciile de gestionare a deșeurilor pentru toți cetățenii județului Hunedoara
• Reducerea costului gestionării deșeurilor prin optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor
Īn acest sens, principalele beneficii socioeconomice rezultate din implementarea proiectului propus se pot grupa īn trei categorii principale:
• Reducerea zonelor inestetice, a mirosurilor neplăcute și a riscurilor directe pentru sănătate.
• Economiile de costuri privind resursele, care se referă la recuperarea produselor reciclabile și producerea de compost, precum şi la reducerea cantității totale de deșeuri care ajung īn depozitul pentru deșeuri, ceea ce prelungește durata de viață a depozitelor.
• Reducerea emisiilor de gaze de seră, care se referă la evitarea (sau colectarea corespunzătoare) a emisiilor de metan și dioxid de carbon, care reprezintă de obicei 64%, respectiv 34% din volumul tuturor gazelor generate de descompunerea deșeurilor.
De asemenea, proiectul implică dezvoltarea unei infrastructuri complexe și extinse, care necesită angajarea de personal specializat și nespecializat. Mai exact, pe parcursul fazei de construcție, un număr mare de lucrători va avea șansa să lucreze la dezvoltarea infrastructurii (lucrători temporari). Se prevede că, de la īnceperea operării unităților, peste 200 de persoane cu specializări diferite vor avea șansa de a se angaja. De asemenea, cel puțin 10 persoane vor fi angajate la nivelul Consiliului Județean īn vederea īndeplinirii atribuțiilor asociate Unității de Implementare a Proiectului.
Proiectul va avea un impact direct pe piața resurselor reciclabile, care va fi extinsă īn vederea absorbirii cantităților superioare de materiale reciclabile produse īn instalația de sortare. De asemenea, de īndată ce operarea sistemului se stabilizează și populația este mai bine educată, CLO generat īn instalația TMB poate avea o calitate mai bună și s-ar putea dezvolta o nouă piață.
Un depozit județean particular funcționează īn prezent īn acest domeniu, iar el va deservi tot județul. Această inițiativă este luată īn considerare și integrată īn sistem.
Īn fine, acest proiect, īmpreună cu toate celelalte proiecte de gestionare a deșeurilor dezvoltate īn Romānia, intenționează să contribuie la īndeplinirea tuturor obligațiilor īn materie de gestionare a deșeurilor asumate de guvernul Romāniei pe parcursul procesului de aderare la UE.

 

Opinia cetatenilor

Va multumim pentru interesul dumneavoastra.
Aceasta pagina a fost creata pentru a va putea exprima liber opiniile in legatura cu comuna noastra. Parerea fiecaruia este inmportanta, in masura in care se refera la lucruri importante, de interes general. Ne ajuta sa cunoastem mai bine opiniile cetatenilor, asfel incat sa putem lua cele mai bune decizii.
Din acest motiv, vom filtra opiniile cetatenilor si nu vom accepta postari injurioase, antisociale sau ilegale.