? 2019 ianuarieComuna Buces, judetul Hunedoara, Romania
Close

11

11

ianuarie, 2019  // Posts published in ianuarie, 2019

Procesul verbal de ședinta a Consiliului Local din 21 ian. 2019

Procesul verbal de ședinta a Consiliului Local din 21 ian. 2019

Procesul verbal de ședință a Consiliului Local din 21 ian. 2019

Citeste mai mult...

Hotararea Consiliului Local, nr.4/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.4/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.4/2019, privind aprobarea excedentului bugetar din anul 2018 în anul 2019

Citeste mai mult...

Hotararea Consiliului Local, nr.3/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.3/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.3/2019, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol, pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Citeste mai mult...

Hotararea Consiliului Local, nr.2/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.2/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.2/2019, privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buceț, județul Hunedoara.

Citeste mai mult...

Hotararea Consiliului Local, nr.1/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.1/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.1/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buceș, aflat în subordinea Consiliului Local Buceș

Citeste mai mult...

Anunt important despre plata impozitelor pe 2019

Anunt important despre plata impozitelor pe 2019

În vederea actualizării bazei de date la Registrul Agricol și la Compartimentul Impozite și Taxe, vă rugăm să vă prezentați la Primăria comunei Buceș cu actele de proprietate (Titlul de proprietate, Proces verbal de punere în posesie, Contract de Vânzare-Cumpărare, extras CF și orice act care dovedește dreptul de proprietate asupra terenurilor, clădirilor și altor […]

Citeste mai mult...